Lars Wickberg, 

alias Herr Low.

Mina ledord i livet: 

Empati, Fantasi, Humor 

och Nyfikenhet.

8.

THIS IS A PART 

OF THE "HAVE A BITE!" 

PROJECT, JUST WAIT...!

Inga av mina bilder 

är manipulerade.

Det du ser är verkligheten!

No computer-changes,

my pictures shows reality!

The Big Apple is only

a click away!