top of page

23.

EXTRA!

MISSA INTE DETTA! 

STOR SENSATION!

LÄS ALLT OM PRESSEN! AVSLÖJANDE FAKTA!

BARA HÄR!

-Känns språket igen?

På Publicistklubben i Stockholm

förs ständigt kampen mot förslappning 

i media. Det kan hetta till ordentligt!

Aktuella gäster bjuds in

för att få tala till punkt.

Media skall rikta strålkastaren

mot missförhållanden och stå på

den enskilde individens sida.

Inte göra livet surt för den

som redan har det svårt.

Här debatteras pressens 

viktiga roll i samhället.

Och journalistikens ansvar!

På Publicistklubbens hemsida

kan du följa vad som händer i bruset.

Det finns fortfarande en mängd

seriösa journalister som håller fanan högt.

En av dem tilldelas varje år

Publicistklubbens stora pris;

ett välförtjänt och eftertraktat erkännande, 

som markerar att det finns

hopp inför framtiden...

Dessa rader är min egen personliga bild

av verksamheten och jag förbehåller mig 

rätten att tycka fritt.

bottom of page